Enkät - Sammanfattning

VIKTIG ENKÄT

Nedan finner du sammanfattningen av Enkäten som skickades ut tidigare i år. 

Information om Enkäten

Första halvan av år 2022 skickades en enkät ut till Svenska Vita Älghunds ägare för att se hur hälsotillståndet och de jaktliga egenskaperna ser ut inom rasen. 

Detta har gjorts i Samråd med SÄK och SKK. 
Rasen är nu liten och avelsbasen så låg att den troligen inte kommer att överleva över tid om ingenting görs för att bibehålla våra fina hundar, därför har enkät-svaren varit väldigt viktiga för oss. 

Vi tackar alla som deltagit i enkäten! 

Länkar till dokumenten

Här nedan hittar du 2 länkar till dokument som presenterar svaren från enkäten. 
Klicka på resp. länk för att öppna och läsa dessa .

Sammanfattning av hälsotillståndet av rasen.