VIKTIG ENKÄT!

VIKTIG ENKÄT

Nedan finner du en länk till en enkät som vi ber ALLA av denna ras att fylla i. 

ENKÄT FÖR SVENSK VIT ÄLGHUND 

Vita Älghundsklubben i Sverige och Norge har i samråd med SÄK och SKK gjort en enkät för att se hur hälsotillstånd och jaktliga egenskaper ser ut inom rasen. Det är därför viktigt att så många som möjligt svarar på vår enkät, både för friska och sjuka hundar.

Rasen är nu liten och avelsbasen så låg att den troligen inte kommer att överleva över tid om ingenting görs för att bibehålla våra fina hundar.