Svenska Vita Älghundsklubben             

.                                      Medlems info

Kassören för Svenska Vita älghundsklubben, Informerar medlemarna:

Efter kontakt med SÄks ordförande Bergmark angående 2018 års Bokslut, så måste vi reservera oss för Transaktioner och Verifikationer som vi ej råder över. Bokslutet kommer att göras på tillgängliga Transaktioner och Verifikationer som vi har vetskap av. Detta kommer att lämnas över till Revisorer för granskning och utlåtande.

Det kommer att redovisas på årsmötet 2019 i Namskog. 

Det är sedan upp till medlemmarna att Godkänna eller Förkasta Bokslutet. Godkänner Årsmötet bokslutet så är det bara att lägga allt bakom sig och ge gamla styrelsen ansvarsfrihet. Förkastas bokslutet måste ett beslut om Rättsliga åtgärder tas på Årsmötet.

 

                                                       **********************************