Svenska Vita Älghundsklubben             

 

Ordförande        Thomas Norberg            thomas.norberg@eltelnetworks.se                     076-798 37 68

                           Lagmansören 115

                           861 92 Bergeforsen


 

Sekreterare        Carola Jonsson               carola.g.j@tele2.se                                             070-656 50 78

                            Husås 345                

                            836 92 LIT       


                  

Kassör                 Jimmy Morelius               lu_pen_2@hotmail.com                                       070-370 37 16

                           Ingeltjärna 31              

                            775 93 Krylbo                         


 

Ledamot              Christina Gevert            gevert86@gmail.com                                          070-990 06 34

Vise ordf.           Stekarekärret 5

                           544 91 Hjo


 

Ledamot              Andreas Johansson          andjo@vestas.com                                             070-378 59 88

                             Backvägen 18 A

                           835 61 Föllinge                                                               


Ledamot              Inga Berit Lein                 ingaberit@vesterlein.no                                0047 95129490 

                           Vollhaugvegen 346

                            7655 Verdal


Ledamot               Tone Kampevoll              finnkamp@hotmail.com                                     0047 92250491

                            Tranöyveien 1747

                            9304 Vagnsvik


 

Revisor               Arne Olav Vårtun            arne.olav.vaartun@gmail.com                       0047 90757331

Norge                 Øyan 102

                            2580 folldal


Revisor                 Billy Axelsson                   billy.axelsson@kil.se                                        070-523 33 22

Sverige                  Gönäs Norum 1

                               665 93 Kil


Kasserer               Freddy Grønlund                 freddygroenlund@gmail.com                             0047-91590753

Norge                   Spliderdalsvegen 56

                              8150 Ørnes

 


Valberedning        Staffan Karlsson                   hallemyrens@hotmail.com                                 076-789 94 01

Sverige                 Skog Ekelund

                               661 95 Värmlands Nysäter


Valberedning         Roger Bratt                           roger@inix.se                                                  073-382 02 96

Sverige                 Lindåsen 27

                             545 92 Älgarås


Valberedning         Erik Asklund                           erik.asklund@leksvikba.no                               0047-90118955

Norge


Inkommande mail till samtliga i styrelsen :    info@svenskavitaalghundsklubben.se

Mail för eventuella anmälningar:                    anmalan@svenskavitaalghundsklubben.se