Svenska Vita Älghundsklubben             

 

Ordförande        Thomas Norberg            thomas.norberg@eltelnetworks.se                     076-798 37 68

Sverige               Lagmansören 115

                           861 92 Bergeforsen


 

Sekr                   Andreas Johansson        andjo12@gmail.com                                            070-378 59 88

Sverige               Backvägen 18 A

                           835 61 Föllinge


 

Kassör                 Kjell Olsson                   kjellolsson@telia.com                                         070-588 67 80

Sverige               Kattfotsvägen 24

                           746 51 Bålsta


 

Ledamot              Christina Gevert            gevert86@gmail.com                                          070-990 06 34

Sverige               Stekarekärret 5

                           544 91 Hjo


 

Ledamot              Tomas Widensjö                                                                                       070-540 25 12

Sverige                SpolaboNorrgården 1

                            514 95 Grimsås


 

Vice ordf             Janne Lorentzen            jannevollapynten@hotmail.com                           0047 90627771

Norge                  Vollahaugen 15

                            7316 Lensvik


 

Ledamot               Tone Kampevoll              finnkamp@hotmail.com                                       0047 92250491

Norge                   Tranöyveien 1747

                             9304 Vagnsvik


 

Revisor                 Lars Palm                       lars@windo.nu                                                    070-496 11 23

Sverige                 Vindö egendom 2

                             615 92 Valdemarsvik


 

Revisor                 Göran Jensen                 gorje54@hotmail.com                                        072-7409118

Sverige                 Trusta 279

                             835 91 krokom


 

 

Inkommande mail till samtliga i styrelsen :    info@svenskavitaalghundsklubben.se

Mail för eventuella anmälningar:                    anmalan@svenskavitaalghundsklubben.se