Svenska Vita Älghundsklubben             

 

Grattis  till  Staffan Karlsson och hans SE J(LE) CH Mittsi  som  blev Ledhunds Champion i 

 Botilsäter Värmlandsnäs 2018-12-16 .