Svenska Vita Älghundsklubben             

Avelskriterier

*Hundar som ska användas i avel ska vara HD och ED fria. A eller B samt ED ua.

*Hundarna ska minst ha Sufficient (3:a) på utställning efter att hunden fyllt 15 månader (detta gäller kullen)

och minst ett 3:e pris på jaktprov.

Med jaktprov menas prov som är godkända av de nordiska älghundsklubbarna på levande djur , älg, björn,

lös och bandhundsprov.

Godkända hundar i björn och vildsvinshägn räknas också som en merit, hägnen ska vara godkända av

jägareförbundet (det ska vara på levande djur, ej permodjur).

*Undantag från kravet om minst ett 3:e pris på jaktprov kan göras om den andra partnern har minst ett jaktprov.

*Avelsrådet kan också föreslå parningar där jpr.meritkravet inte är uppfyllt om det är angeläget av bevarande skäl

*Vad gäller omparningar finns samma rekommendationer som tidigare,Inga omparningar bör göras.

OBS! Undantag kan göras om det bara blev 1-2 valpar i kullen.

 

Dessutom gäller föjande, hämtat ur RAS

Sedan 2003 har gällt att ingen hanhund ska ha mer än 5 kullar (det ska heller inte tik enligt Skk`s grundregeler). Dessutom  ingen hund (tik eller hanhund) skall ha mer än 25 valpar. Tråkigt nog är det både uppfödare och hanhundsägare som inte följer dessa begränsningar.

Avelsrådet för Svensk vit älghund