Svenska Vita Älghundsklubben             

Den historiska bakgrunden om svensk vit älghund


Svensk vit älghund godkändes av SKK så sent som år 1993. Rasen är alltså inte gammal utan tillhör de yngsta älghundsraserna. Rasens historia anses börja med Ottsjö-Jim, en mycket ljus jämthund som
föddes i början av 1940-talet. Han var en legendarisk jakthund, vilket gjorde att han användes flitigt i aveln. Ottjsö-Jim blev far till många bra älghundar, och han finns även med i många jämthundars stamtavlor. Gemensamt för Ottsjö-Jims avkommor var den ljusa färgen och den korta pälsen. Den vita färgen påstås komma från en tjuvparning mellan en jämthundstik och en samojed under
1930- talet. En av valparna från denna tjuvparning var Vira, som är mormor till Ottsjö-Jim. Den som avlade fram de vita hundarna var Lars Jönsson i Lit, Jämtland. Genom en systematisk linjeavel befästes den vita färgen och 1958 kom de första helt vita valparna efter Ottsjö-Jim. Dessa valpar lade sedan grunden för svensk vit älghund. På den tiden hade rasen många namn, bland annat kallades den för Ottsjöhundar, Jim-rasen eller Vit jämte. Makarna Torkel och Ulla Lundqvist i Roknäs utanför Piteå har betytt mycket för rasens fortsatta
expansion. De köpte år 1965 hanhunden Hubert från Jönsson i Lit. Hubert var en ättling till Ottsjö-Jim och han blev en mycket bra jakthund. Några år senare, 1969 och 1970, köpte Torkel två tikar från olika ställen i Jämtland. Från en liten avel i början av 1970-talet ökade sedan aveln i takt med efterfrågan. Torkel och Ulla Lundqvist blev de helt dominerande uppfödarna på vit älghund, vilket är det namn som paret Lundqvist har använt sig av hela tiden. Under de första tio åren av rasens uppbyggnad gallrades kullarna hårt och nästan inga tikvalpar såldes. Paret Lundqvist bedrev en målmedveten avel som främst var inriktad på att skapa goda jakthundar med bra mentalitet och vit färg. Ägarna till de vita älghundarna blev så småningom fler. Snart växte tanken på att försöka få hunden erkänd som egen ras och den Svenska vita älghundsklubben bildades år 1986 för att tillvarata rasens intressen. Under perioden 1990-1993 förekom en grundlig kartläggning av rasen. Noggranna mönstringar gjordes av Jan Åkerman tillsammans med Åsa Juberget som även veterinärbesiktigade varje enskild hund. Närmare 250 hundar möstrades totalt och allt protokollfördes noggrant. Denna kartläggning skedde också i samarbete med Norge och Finland. Med de framkomna uppgifterna som grund lade Jan Åkerman fram ett förslag till rasstandard. 1993 kom att bli betydelsefullt år för den svenska vita älghunden. Under en helg arrangerades en stor träff i Storhogna. Första dagen var det mönstring och konferens. Dagen därpå hölls en utställning med 77 deltagande hundar och helgen avrundades med ett årsmöte. Samma år godkändes rastandarden och rasklubben blev ansluten till SÄK.